Gạch Tuynen

Gạch Tuynen
Là một trong các Sản phẩm có chất lượng tốt của Công ty, sản xuất theo quy trình hiện đại, đáp ứng tốt các yêu cầu xây dựng, phù hợp với điều kiện thiên nhiên.

Một số sản phẩm cùng loại:

Gạch nem tách
 
Gạch chống nóng dạng ghế
Gạch 4 lỗ
 
Gạch 3 lỗ
Gạch đặc
 
Gạch 6 lỗ
Gạch 2 lỗ
 
Gạch đặc